I took it as a joke when a friend suggested that I should start freelancing as a translator. But the seed was sawn and seeing the often less than perfect language in user manuals and other documents I thought I can do better than many others. Many translation agencies obviously thought so too, and since the start back in 2005 I have translated more than 8.000.000 word and enjoyed doing so. Click here to visit the the English pages.

Here are some of the translating agencies I am working with.

Jag tog det som ett skämt när en vän föreslog att jag skulle börja frilansa som översättare. Men fröet var sått, och när jag såg det ofta mindre än perfekta språket i bruksanvisningar och andra dokument tyckte jag att jag kan göra det bättre än många andra. Många översättningsbyråer tyckte tydligen lika, och sedan starten 2005 har jag översatt mer än 8 000 000 ord och tyckt om att göra det. Klicka här för att besöka de svenska sidorna.

Här är några av översättningsbyråerna jag samarbetar med.
Demo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo image