Jag är född och uppvuxen på Söder i Stockholm och har svenska som mitt modersmål. Jag tillhör den generation som lyssnade på radio och läste böcker. Massor av böcker. 15 år i Flottan gav mig ett yrke som teletekniker och navigatör, och jag stannade ytterligare 25 år i och runt fartyg i de yrkena. Handhavande- och underhållsmanualer blev lika viktiga som verktygen, och jag kom att uppskatta korrekt och lättläst dokumentation.

Jag började med elektronik innan transistorn var uppfunnen och har följt med i utvecklingen fram till dagens datoriserade och miniatyriserade utrustningar. Jag svettades över en Commodore VIC20-dator innan Bill Gates skrev sin första DOS för PC, och många år senare instruerade jag fartygsbefälen i funktion och användande av datoriserade anti-kollisionssystem, GPS-navigatorer och GMDSS radiosystem.

Jag hävdar bestämt att en översättning skall utföras av en yrkesman/yrkeskvinna. D.v.s. ett medicinskt dokument skall handläggas av en sköterska eller doktor. En jurist skall arbeta med ett rättsligt papper. Och en tekniker är den mest lämpade att ta hand om teknisk text.

Jag översätter mest från engelska till svenska. Men jag arbetar lika bra i andra riktningen, särskilt i min specialitet, elektronik.

Jag började fotografera som pojke, och denna hobby har med åren resulterat i en professionell kunskap. Och hörande till den DÄR generationen ville jag inte veta av digitalfoto. Men jag måste till slut erkänna mig besegrad, och nu sitter Adobes Creative Suite i min dator med vilken jag kan ta hand om de mest krävande uppdragen i vad gäller användarmanualer och presentationsmaterial. Jag också föraktade kollegorna när de använde översättningsverktyg med motiveringen ”En duglig översättare borde kunna göra jobbet utan att behöva lita på artificiell intelligens.” Men jag insåg snart att CAT-verktyg och översättningsminnen är oersättliga och inlemmade dem i mina rutiner i form av Wordfast och Trados.

Om webbsajten:

Jag skapade min gamla webbsajt 2006 när standarddisplayen var en CRT-monitor med 800 × 600 pixlars upplösning och var ganska stolt när jag lyckades knyta ihop alla länkar och överföra sajten till värdservern. Stoltheten tog något av en törn när min gamla monitor i stället för att visa sajten avgav rök och dålig lukt och jag köpte en av de nya bredbildskärmarna. Webbsajten såg hemsk ut!

Detta är ett försök att skapa en ny webbsajt som passar alla skärmstorlekar på bordsdatorer, laptops, tabletter och smarttelefoner. Prova det genom att minimera fönstret och dra vänstra eller högra kanten in mot fönstret och se hur bilderna skalas om och texten anpassas till fönstrets storlek. Jag gör det mellan översättningsjobben vilket gör framskridandet en aning långsamt. Men ha tålamod. Jag kommer så småningom att lägga till de "saknade" sidorna.

Ser sidorna enkla ut? Kanske, men hittills har ingen lyckats övertyga mig om att min sajt måste vara full av animeringar, rullande läsrader och blinkande färger som gör det svårt att hitta brödtexten. Så jag har hållit det – enkelt.